I Partner

HELLOBUCOVINA TRAVEL&TOURS je turistička agencija i centar za obuku u oblasti stručnog obrazovanja i usavršavanja i turizma, osnovana u gradu Sučava u Rumuniji 2006. godine. Naš tim ima bogato iskustvo u razvoju i implementaciji proizvoda kulturne baštine, obrazovanju za sektor turizma, razvoju sadržaja za različite obuke koje pružaju naši partneri i mi sami, planiranju i osmišljavanju strategija promocije destinacijske menadžment organizacije, organizovanju konferencija itd.

Naš centar je specijalizovan za pružanje obuka za kvalifikaciju turističkog vodiča, digitalne alate za razvoj i promociju turizma, društvene inovacije i cirkularne ekonomije u ruralnim uslugama, proizvodnom lancu i preduzetništvu, kao i za implementaciju održivog ruralnog turizma, uključujući ekologiju, zdravu hranu i rekreaciju, kao i rekreativni turizam. Razvijamo i doprinosimo STRATEGIJAMA PAMETNIH SELA ZA RAZVOJ RURALNOG TURIZMA.

Organizovali smo letnje kampove u ruralnim područjima za više od 400 učenika na različite teme: pokreni svoje veštine u turizmu; turističko vođenje – lokalni vodiči u tvom selu i radionice za gastronomski doživljaj.

Agencija Hellobucovina je stekla iskustvo u istraživanju okvira digitalnih kompetencija i izradi ECVET modela, a od marta 2021. godine potpisala je ugovor o finansiranju za razvoj infrastrukture urbanih turističkih objekata kako bi se unapredila lokalna zajednica i očuvala nematerijalna kulturna baština.

Posvećujemo vreme razumevanju severoistočne regije Rumunije i učenju što je više moguće o njoj, njenim tradicijama, istoriji i nasleđu. Kao turistička agencija, do sada smo vodili više od 10.000 turista na mesta sa kojima se istinski povezujemo. Kreiranje tura za nas nije samo posao već i nešto što se prirodno dešava zbog našeg urođenog interesovanja za rodno mesto. Naše ture odgovaraju svim preferencijama, budžetima i ukusima, te smo sarađivali sa svima – od umornih putnika sa rancem na leđima koji silaze iz voza nakon noćne vožnje pa sve do državne delegacije koja sleće u Sučavu čarter letom.


Il nostro centro è specializzato nell’offerta di formazione sulla qualificazione delle guide turistiche, sugli strumenti digitali per lo sviluppo e la promozione del turismo, sull’innovazione sociale e sull’economia circolare nei servizi rurali, sulla catena del valore della produzione e sull’imprenditorialità e nell’implementazione del turismo rurale sostenibile, compreso il turismo ecologico, alimentare e ricreativo. Sviluppiamo e contribuiamo alle strategie SMART Village per lo sviluppo del turismo rurale.
 
Abbiamo organizzato campi estivi nelle aree rurali per più di 400 studenti su diversi temi: start-up delle proprie competenze turistiche; orientamento turistico – guide locali nel proprio villaggio e workshop di turismo gastronomico esperienziale.
 
Hellobucovina ha acquisito esperienza nella ricerca di un quadro di competenze digitali e nell’elaborazione del modello ECVET e da marzo 2021 ha firmato un contratto di finanziamento per lo sviluppo di un’infrastruttura turistica urbana per la valorizzazione della comunità locale e la conservazione del patrimonio culturale immateriale.
 
Impegnandoci a capire e a conoscere il più possibile la regione del Nord-Est della Romania, le sue tradizioni, la sua storia e il suo patrimonio, come agenzia di viaggi abbiamo condotto più di 10.000 turisti nei luoghi in cui ci identifichiamo. Per noi organizzare tour non è un semplice lavoro, ma qualcosa che avviene naturalmente grazie all’innato interesse per il nostro luogo di nascita. I nostri tour soddisfano tutte le preferenze, i budget e i gusti, e abbiamo lavorato con tutti, dallo stanco viaggiatore zaino in spalla che scende dal treno dopo una notte di viaggio fino alla delegazione governativa che atterra a Suceava con un volo charter.

Kontakt informacije

Contact Info

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily
reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them. “Micro community cooperative school” project number: Agreement № 22PCE0007 / 2022-1-BE01-KA220-SCH-000086930

© 2022 Created with Royal Elementor Addons