Partneri

Klaster škola pod nazivom „AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ ESTÊVÃO (AEJE)” osnovan je u aprilu 2013. godine. Međutim, škole koje čine njenu osnovu su starije i imaju dugu istoriju (njena srednja škola postoji više od 150 godina). AEJE se fokusira na pružanje učenicima više načina suočavanja sa budućim izazovima putem svog nastavnog plana, te ih poziva da otvore svoje umove kako bi svet bio njihova najbolja učionica.

S obzirom na to da je veliki klaster škola, AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ ESTÊVÃO se bavi različitim tipovima učenika koji razvijaju svoje veštine na različitim mestima u svom gradu Aveiru. Zapravo, bavi se velikim rasponom različitih tipova učenika, jer je društveni kontekst različit zbog toga što se škole nalaze na različitim lokacijama i njihovi učenici imaju različite pozadine.

U okviru ovog klastera AEJE čini još pet škola, pored srednje škole, gde razvija nacionalni plan i program sa posebnim fokusom na nauku, umetnost, sport i učenike sa invaliditetom. AEJE radi sa učenicima uzrasta od tri godine, kao i sa odraslima, i ima oko 2.850 učenika uzrasta između tri i 20 godina.

S obzirom na to da AEJE shvata važnost promena unutar učionice, kao i važnost osposobljavanja građana da se suoče sa izazovima pomoću mekih veština za 21. vek, ona nastavlja da motiviše lokalnu zajednicu da postigne novu fazu, budući da joj je cilj da razvije ozbiljan i posvećen rad sa učenicima. AEJE takođe obuhvata nekoliko grupa profesionalnih kurseva (kursevi stručnog obrazovanja i usavršavanja  u srednjoj školi) iz različitih oblasti kao što su ICT programiranje, sport, drveni nameštaj i građevinski dizajn, fotografija i komunikacija i digitalne usluge. Klaster je osvojio nekoliko nagrada na regionalnim i nacionalnim takmičenjima za učenike koji pohađaju kurseve za stručno obrazovanje i usavršavanje. Što se tiče nastavnika i osoblja, AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ ESTÊVÃO ima oko 270 nastavnika i 100 članova osoblja.

Contact Info

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily
reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them. “Micro community cooperative school” project number: Agreement № 22PCE0007 / 2022-1-BE01-KA220-SCH-000086930

© 2022 Created with Royal Elementor Addons