Partneri

Emphasys Centre je osnovan 1998. godine i funkcioniše kao obrazovni centar za obuku u oblasti informacionih tehnologija, istraživanja i razvoja softvera, odobren od Ministarstva obrazovanja, kulture, sporta i omladine Kipra. Njegovu strukturu čine četiri međusobno povezana odeljenja:

  • Odeljenje za obrazovanje, koje nudi validirane i akreditovane IT kurseve, kao i usluge karijernog savetovanja;
  • Odeljenje za obuku u oblasti informacionih tehnologija, koje uključuje dve visoko opremljene jedinice: (a) jedinstvenu jedinicu za STEM oblast koja nudi kurseve za mlade, kombinujući robotiku, 3D dizajn i štampanje, kao i kodiranje kroz video-igre uz instruktore „Lego Education Trainer”, i (b) jedinicu za obuku u okviru programa EU koja pruža širok izbor Erasmus+ KA1 projekata mobilnosti u oblasti obrazovanja za stručnjake i građane EU;
  • Odeljenje za istraživanje, koje sarađuje sa raznim organizacijama na projektima EU pod pokroviteljstvom različitih fondova (npr. Erasmus, AMIF, AAL, Justice);
  • Odeljenje za razvoj softvera, koje je uključeno u dizajniranje, razvoj, testiranje i evaluaciju različitih alata za onlajn-učenje, igara, mobilnih aplikacija, platformi, veb-sajtova, aplikacija i portala za procenu znanja itd.

Centar Emphasys je aktivan član mnogih mreža kao što su Evropska mreža za digitalno učenje (DLEARN), CONNECT INTERNATIONAL i CRES – Centar za istraživanje i evropske studije – budući poslovi.

Kontakt informacije

Naziv: EMPHASYS CENTRE

Direktor: Athos Charalambides

Zvanična imejl-adresa: info@emphasyscentre.com

URL: https://emphasyscentre.com/

Pravni naziv: A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd

Contact Info

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily
reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them. “Micro community cooperative school” project number: Agreement № 22PCE0007 / 2022-1-BE01-KA220-SCH-000086930

© 2022 Created with Royal Elementor Addons