ΕΤΑΙΡΟΙ

Η ομάδα σχολείων με την ονομασία AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ ESTÊVÃO (AEJE) δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2013. Ωστόσο, τα σχολεία που βρίσκονται στην αρχή της είναι παλαιότερα και έχουν κάνει πολύ δρόμο (το Γυμνάσιό του έχει περισσότερα από 150 χρόνια ζωής). Το AEJE επικεντρώνεται στο να προσφέρει στους μαθητές όχι μόνο έναν τρόπο να αντιμετωπίσουν το μέλλον τους μέσω του προγράμματος σπουδών, αλλά και να τους προκαλέσουν να ανοίξουν το μυαλό τους ώστε ο κόσμος να είναι η καλύτερη τάξη τους.

Καθώς είναι ένα μεγάλο σύμπλεγμα σχολείων, το AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ ESTÊVÃO ασχολείται με διαφορετικούς τύπους μαθητών που αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους σε διαφορετικά μέρη της δικής του πόλης του Aveiro. Στην πραγματικότητα, ασχολείται με ένα τεράστιο φάσμα διαφορετικών τύπων μαθητών, επειδή το κοινωνικό του πλαίσιο είναι διαφορετικό, καθώς τα σχολεία έχουν διαφορετικούς τοπικούς χώρους και τα κοινά τους έχουν διαφορετικό υπόβαθρο.

Σε αυτό το σύμπλεγμα η AEJE έχει επίσης άλλα 5 σχολεία εκτός από τη δευτεροβάθμια, όπου αναπτύσσει το εθνικό πρόγραμμα σπουδών με ιδιαίτερη έμφαση στις Φυσικές Επιστήμες, τις Τέχνες, τον Αθλητισμό και τους μαθητές με ειδικές ανάγκες. Η AEJE εργάζεται με μαθητές από 3 ετών έως και ενήλικες και έχει περίπου 2.850 φοιτητές ηλικίας μεταξύ 3 και 20 ετών.

Δεδομένου ότι η AEJE έχει επίγνωση της σημασίας των αλλαγών μέσα στην τάξη, καθώς και της σημασίας της διαμόρφωσης πολιτών για τις διεθνείς προκλήσεις στο πλαίσιο των soft skills για τον 21ο αιώνα, συνεχίζει να προσπαθεί να παρακινήσει την τοπική κοινότητα να επιτύχει ένα νέο στάδιο, καθώς Στόχος του είναι να αναπτύξει μια σοβαρή και βαθιά δουλειά με τους μαθητές. Το AEJE περιλαμβάνει επίσης αρκετές τάξεις των επαγγελματικών μαθημάτων (Μαθήματα ΕΕΚ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) σε διάφορους τομείς όπως Προγραμματισμός ΤΠΕ, Αθλητισμός, Σχεδιασμός Ξύλινων Επίπλων και Κατασκευών, Φωτογραφία και Επικοινωνία και Ψηφιακή Υπηρεσία. Το Cluster έχει βραβευτεί με κάποια βραβεία σχετικά με τους σπουδαστές από Μαθήματα ΕΕΚ σε περιφερειακούς και εθνικούς διαγωνισμούς. Όσον αφορά τους δασκάλους και το προσωπικό, το AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ ESTÊVÃO έχει περίπου 270 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ 100 ΜΕΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

Contact Info

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily
reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them. “Micro community cooperative school” project number: Agreement № 22PCE0007 / 2022-1-BE01-KA220-SCH-000086930

© 2022 Created with Royal Elementor Addons