Εtaipoi

Η Emphasys, ιδρύθηκε το 1998 και λειτουργεί ως Εκπαιδευτικό, Εκπαιδευτικό Κέντρο ΤΠΕ, Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Λογισμικού, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου. Οργανώνεται σε 4 αλληλένδετα τμήματα:

  • Το Τμήμα Εκπαίδευσης που προσφέρει επικυρωμένα και διαπιστευμένα μαθήματα πληροφορικής, καθώς και Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας.
  • Το Τμήμα Εκπαίδευσης ΤΠΕ που περιλαμβάνει δύο πλήρως εξοπλισμένες μονάδες: (α) τη Μονάδα STEAM που προσφέρει μαθήματα σε νέους που συνδυάζουν Ρομποτική, Τρισδιάστατη Σχεδίαση και Εκτύπωση, καθώς και Κωδικοποίηση μέσω βιντεοπαιχνιδιών με καθοδήγηση με εκπαιδευτές «Lego Education Trainer» και (β ) Εκπαιδευτική Μονάδα ΕΕ που παρέχει ευρεία γκάμα μαθημάτων μαθησιακής κινητικότητας Erasmus+ KA1 για επαγγελματίες και πολίτες της ΕΕ.
  • Το Τμήμα Ερευνών που συνεργάζεται με διάφορους οργανισμούς για έργα της ΕΕ στο πλαίσιο πολλών ταμείων (π.χ. Erasmus, AMIF, AAL, Justice)
  •  Το Τμήμα Ανάπτυξης Λογισμικού που ασχολείται με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τις πιλοτικές δοκιμές και την αξιολόγηση διαφόρων εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης, παιχνιδιών, εφαρμογών για κινητά, πλατφορμών, ιστοσελίδων, εφαρμογών και πυλών αξιολόγησης κ.λπ.

Η Emphasys είναι ενεργό μέλος πολλών δικτύων όπως το European Digital Learning Network (DLEARN), το CONNECT INTERNATIONAL και το CRES – Center for Research and European Studies – Future Business

Στοιχεία επικοινωνίας

Όνομα: EMPHASYS CENTRE

Διευθυντής: Άθως Χαραλαμπίδης

Official email: info@emphasyscentre.com

URL: https://emphasyscentre.com/

Νομική επωνυμία: A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd

Contact Info

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily
reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them. “Micro community cooperative school” project number: Agreement № 22PCE0007 / 2022-1-BE01-KA220-SCH-000086930

© 2022 Created with Royal Elementor Addons