MICR@S
Entrepreneurship at school

Obiectivele noastre

Sa oferim o abordare pedagogică inovativa a educației școlare, COMBININD INCLUZIUNEA CU EXPERIENȚA ANTREPRENORIALĂ.

  • Îmbunătățirea incluziunii sociale în școală
  • Echiparea elevilor de liceu cu abilități antreprenoriale
  • Promovarea schimburilor între școli la nivel european

Ce facem?

MICR@S dorește să ofere un MODEL INTERCURRICULAR INOVATOR, bazat pe ÎNVĂȚAREA PRIN JOCURI, care vizează elevii cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani, care le va permite elevilor să învețe cum sa creeze întreprinderi cooperative comunitare incluzive

Contact Info

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily
reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them. “Micro community cooperative school” project number: Agreement № 22PCE0007 / 2022-1-BE01-KA220-SCH-000086930

© 2022 Created with Royal Elementor Addons