MICR@S MATERIJAL ZA UČENJE

Za šta služi?

Ovaj rezultat omogućiće razvoj nastavnog materijala koji može preneti znanje, veštine i kompetencije preduzetničkog obrazovanja učenicima srednjih škola putem inovativnog pristupa iskustvu kooperativnog učenja.

Nastavni materijal će doprineti:

omogućavanju učenicima da tokom školske godine rade u grupama kako bi kreirali preduzetnički projekat

opremanju učenika preduzetničkim veštinama, ali i promociji istih mogućnosti za sve one kategorije koje se suočavaju sa poteškoćama na početku (učenici sa posebnim obrazovnim potrebama)

podsticanju saradnje između različitih nastavnika zahvaljujući interdisciplinarnom pristupu

Contact Info

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily
reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them. “Micro community cooperative school” project number: Agreement № 22PCE0007 / 2022-1-BE01-KA220-SCH-000086930

© 2022 Created with Royal Elementor Addons