Partneri

LINK Educational Alliance (LEA) je vodeći srpski i regionalni privatni obrazovni sistem sa više od 20 godina iskustva u profesionalnoj edukaciji i sertifikaciji u oblastima formalnog i neformalnog obrazovanja, IT-ja i poslovanja. LINK Educational Alliance čini 11 obrazovnih institucija od osnovnog do visokog obrazovanja (od 1 do 8 EQF nivoa). Kompanija posluje lokalno u Srbiji, kao i u Bosni i Hercegovini, Rumuniji, Ukrajini, Moldaviji i Sjedinjenim Američkim Državama.

LINKgroup je lider u oblasti obrazovanja na daljinu i edukativnih aplikacija na prostoru jugoistočne i istočne Evrope i svetski pionir u razvoju edukativnih softverskih rešenja za onlajn-edukaciju. LINKgroup je rodno mesto prve srpske e-learning platforme: Sistema za učenje na daljinu, kao i Android i iOS aplikacija za učenje na daljinu. Kompaniju čini preko 750 zaposlenih, uključujući 360 nastavnika, predavača i profesora, i više od 5.000 učenika i polaznika samo u Srbiji.

Kontakt informacije

Nina Stojanović, direktorka Centra za projekte

nina.stojanovic@institut.edu.rs

+381 (11) 4011 240

Contact Info

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily
reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them. “Micro community cooperative school” project number: Agreement № 22PCE0007 / 2022-1-BE01-KA220-SCH-000086930

© 2022 Created with Royal Elementor Addons