Partneri

Cilj Evropska mreža za digitalno učenje ETS – DLEARN – jeste da se uhvati ukoštac sa izazovima koje donosi digitalna revolucija u pogledu nedostatka digitalnih veština i da se kreće ka inkluzivnom digitalnom društvu. Čak 47% ljudi u Evropi nema adekvatne digitalne veštine, a u skorijoj budućnosti će 90% poslova zahtevati određeni nivo digitalnih veština i brojne mogućnosti u pogledu poslova oblikovaće tržište rada. Naše ciljeve opisuju četiri ključne reči: DELJENJE, POVEZIVANJE, UMNOŽAVANJE, UNAPREĐIVANJE.
Mreža DLEARN prikuplja različite prakse i ideje i okuplja razne organizacije u Evropi da se zajedno osvrnu na dosadašnji napredak i da razmisle i pokrenu nove inicijative i time idu ka valorizaciji i unapređenju digitalnog učenja.

Mreža je nastala iz inicijative 30 različitih organizacija iz cele Evrope koje su aktivne u oblasti obrazovanja i digitalnog učenja na različitim nivoima.

Stoga su dva glavna cilja koje ova mreža promoviše sledeća:

  • mogućnost razvijanja i usvajanja digitalnih veština za svakog građanina, svih uzrasta i na svim nivoima;
  • podsticanje digitalnog učenja, odnosno upotreba ICT alata i metoda kako bi učenje bilo privlačnije, efikasnije, fleksibilnije i kako bi se svima osigurao jednak pristup.

Kontakt informacije

Contact Info

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily
reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them. “Micro community cooperative school” project number: Agreement № 22PCE0007 / 2022-1-BE01-KA220-SCH-000086930

© 2022 Created with Royal Elementor Addons