Partneri

Atlantis Engineering je grčka kompanija koja spada u kategoriju MSP (mala i srednja preduzeća) i posluje u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija sa proizvodima koji podržavaju svakodnevne proizvodne aktivnosti u različitim fabrikama pomoću jednostavnih i naprednih proizvodnih sistema, prilagođenih usluga konsultacija i obuka o održavanju, kao i pomoću optimizacije životnog ciklusa imovine. Glavna oblast primene njihove ekspertize su industrijska proizvodnja i održavanje. Ova kompanija takođe ima značajno iskustvo u obukama na radnom mestu, učenju kroz rad, organizaciji radionica i pilot-testiranju, a takođe poseduje iskustvo u rešavanju problema i korišćenju metoda onlajn-učenja za kompanije koje se bave industrijskom proizvodnjom. Atlantis Engineering učestvuje u raznim projektima EU za istraživanje i razvoj, nacionalnim projektima, kao i mnogim projektima obuke za određena zanimanja.

Kontakt informacije

Contact Info

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily
reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them. “Micro community cooperative school” project number: Agreement № 22PCE0007 / 2022-1-BE01-KA220-SCH-000086930

© 2022 Created with Royal Elementor Addons