O nama

Naši ciljevi

Koje ciljeve bismo želeli da ostvarimo?

Projekat „MICR@S” želi da ponudi INOVATIVAN PEDAGOŠKI PRISTUP ŠKOLSKOM OBRAZOVANJU, KOMBINUJUĆI INKLUZIJU SA PREDUZETNIČKIM ISKUSTVOM, radeći zajedno u malim grupama i razmatrajući pitanja ranjivosti u razredu.
Konkretno, naši ciljevi su sledeći:

Unapređenje DRUŠTVENE UKLJUČENOSTI U ŠKOL

Unapređenje DRUŠTVENE UKLJUČENOSTI U ŠKOLI i podsticanje saradnje među učenicima (uključujući i decu sa posebnim obrazovnim potrebama) promovisanjem zajedničkih projekata.

Pomoć učenicima srednjih škola da usvoje PREDUZETNIČKE

Pomoć učenicima srednjih škola da usvoje PREDUZETNIČKE VEŠTINE koje ih mogu pripremiti da odgovore na zahteve tržišta rada.

PROMOVISANJE RAZMENE IZMEĐU ŠKOLA NA EVROPSKOM NIVOU

PROMOVISANJE RAZMENE IZMEĐU ŠKOLA NA EVROPSKOM NIVOU kako bi se učenici povezali u razmišljanju o DRUŠTVENOJ KOHEZIJI I UKLJUČENOSTI U OBRAZOVANJU kroz PREDUZETNIČKO ISKUSTVO.

Contact Info

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily
reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them. “Micro community cooperative school” project number: Agreement № 22PCE0007 / 2022-1-BE01-KA220-SCH-000086930

© 2022 Created with Royal Elementor Addons