CINE SUNTEM

OBIECTIVELE NOASTRE

CE OBIECTIVE VIZAM

MICR@S își dorește să ofere o ABORDARE PEDAGOGICĂ INOVATOARE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SCOLAR, COMBININD INCLUZIUNEA CU O EXPERIENȚĂ ANTREPRENORIALA, oferind oportunitatea lucrului in echipa, în grupuri mici pentru a reflecta asupra problemelor de vulnerabilitate în clasă.
În special, obiectivele sunt următoarele:

Imbunatatirea INCLUZIUNII SOCALE IN SCOALA

Imbunatatirea INCLUZIUNII SOCALE IN SCOALA, incurajarea colaborarii intre elevi (inclusiv cei cu CES) prin promovarea proiectelor colaborative

Dotarea elevilor de liceu cu ABILITĂȚI ANTREPRENORIALE

Dotarea elevilor de liceu cu ABILITĂȚI ANTREPRENORIALE care îi pot pregăti pentru cerințele pieței muncii

PROMOVAREA SCHIMBULUI ÎNTRE ȘCOLI LA NIVEL EUROPEAN,

PROMOVAREA SCHIMBULUI ÎNTRE ȘCOLI LA NIVEL EUROPEAN, pentru a conecta elevii într-o reflecție despre COEZIUNEA ȘI INCLUZIUNEA SOCIALĂ ÎN EDUCAȚIA ȘCOLARĂ printr-o EXPERIENȚĂ ANTREPRENORIALA.

Contact Info

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily
reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them. “Micro community cooperative school” project number: Agreement № 22PCE0007 / 2022-1-BE01-KA220-SCH-000086930

© 2022 Created with Royal Elementor Addons