ΕΤΑΙΡΟΙ

Το Βελγο-Ιταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αναγνωρίζεται από την ιταλική κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον βελγικό νόμο, ιδρύθηκε το 1950 για να προωθήσει τις επαφές μεταξύ Βελγίου και Ιταλίας.

Το Εμπορικό Επιμελητήριο είναι επίσης μέρος του Assocamerestero, της Ένωσης Ιταλικών Εμπορικών Επιμελητηρίων στο Εξωτερικό που εκπροσωπεί 84 Επιμελητήρια σε 61 χώρες, 160 σημεία εξυπηρέτησης, 20.000 μέλη (88% τοπικές εταιρείες) και 300.000 επιχειρηματικές επαφές.

Το Βελγο-Ιταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο, που βρίσκεται στην καρδιά των Βρυξελλών, κοντά στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, είναι το σημείο αναφοράς για όλες τις εταιρείες που επιθυμούν να προωθήσουν την επιχείρησή τους και να επεκτείνουν το δίκτυο επαφών τους στην Ιταλία και το Βέλγιο.

Το Βελγο-Ιταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο παρέχει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Πληροφορίες και Επιχειρηματικές υπηρεσίες
  • Εκπαιδευτικά Προγράμματα
  • Ευρωπαϊκά Έργα
  • Ενοικίαση, εικονικό γραφείο και αίθουσα συνεδριάσεων
  • Προωθητικά σχέδια
  • διότητα μέλους

Στοιχεία επικοινωνίας

Όνομα: Camera di Commercio Belgo-Italiana

Πρόεδρος: Fabio Morvilli

Διεύθυνση: Avenue Henri Jaspar 113, 1060, Bruxelles-Belgium

Courriel : info@ccitabel.com

Τηλ: 0032 2 230 27 30

Contact Info

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily
reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them. “Micro community cooperative school” project number: Agreement № 22PCE0007 / 2022-1-BE01-KA220-SCH-000086930

© 2022 Created with Royal Elementor Addons