ΕΤΑΙΡΟΙ

Η Atlantis Engineering είναι μια ελληνική μικρομεσαία εταιρία Πληροφορικής με προϊόντα που υποστηρίζουν καθημερινές παραγωγικές δραστηριότητες σε διαφορετικά εργοστάσια με απλά και προηγμένα συστήματα κατασκευής, εξατομικευμένη συμβουλευτική και εκπαίδευση συντήρησης και βελτιστοποίηση του κύκλου ζωής των περιουσιακών στοιχείων. Ο κύριος τομέας εφαρμογής της τεχνογνωσίας τους είναι η βιομηχανική κατασκευή και συντήρηση. Η εταιρεία έχει επίσης σημαντική εμπειρία στην εκπαίδευση στην εργασία, στη μάθηση βάσει εργασιών, στην οργάνωση εργαστηρίων και στις πιλοτικές δοκιμές, ενώ διαθέτει εμπειρία σε μεθόδους επίλυσης προβλημάτων και ηλεκτρονικής μάθησης για βιομηχανικές κατασκευαστικές εταιρείες. Τέλος, η Atlantis συμμετέχει σε διάφορα έργα Ε&Α της ΕΕ, εθνικά έργα, καθώς και πολλά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Στοιχεία επικοινωνίας

Contact Info

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily
reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them. “Micro community cooperative school” project number: Agreement № 22PCE0007 / 2022-1-BE01-KA220-SCH-000086930

© 2022 Created with Royal Elementor Addons